Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi Ii. Akademik Çalişmalarin Değerlendirilmesine Yönelik Yarişma Duyurusu

Frankfurt Başkonsolosluğu 06.12.2010
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
II.AKADEMİK ÇALISMALARIN DEGERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YARIŞMA DUYURUSU


YARIŞMANIN AMACI:
Yarışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türkiye
ekonomisi, merkez bankacılığı veya para politikası konularında yapılan akademik çalısmaların desteklenmesini saglamak ve bu çalısmalara daha geniş kesimlerin ulaşabilmesine katkıda bulunmaktır.

YARISMANIN KAPSAMI:
Yarısmaya, dereceyi veren jüri tarafından kabul edilmiş doktora tezleri ile uluslararası hakemli dergilerde kabul edilmiş makaleler katılabilir.

YARIŞMAYA KATILIM KOSULLARI:
Yarışmaya katılacak çalışmaların, Türkiye ekonomisi, merkez bankacılığı veya para politikası konularında ve Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olması gerekmektedir.
Yarışmaya katılacak doktora tezlerinin, yarışma duyurusunun yapıldığı tarihten en çok üç yıl öncesine kadar doktora derecesini veren jüri tarafından kabul edilmiş olması şarttır.
Uluslararası hakemli dergilerde kabul edilmiş makalelerin, yarışma duyurusunun yapıldığı tarihten en çok üç yıl öncesinde yayımlanmış olması şarttır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mensupları yarışmaya katılamazlar. Bu yasak, çalısmaların degerlendirme sürecinde görevli kişilerin esleri ile ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarını da kapsar.

YARIŞMAYA KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YÖNTEMİ:
Yarışmaya katılım için istenen belgelerden, başvuru formu, katılımcının özgeçmisi ile bir adet fotoğrafının,

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Akademik Çalısmaların Değerlendirilmesine Yönelik Yarışma
İstiklal Caddesi No:10
06100 Ulus / Ankara / Türkiye”

adresine iadeli taahhütlü olarak posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi; yarışmaya katılacak çalısmanın tamamı ile beş sayfayı geçmeyen özetinin ise elektronik ortamda yarisma@tcmb.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

YARISMANIN TAKVİMİ:
Yarışmaya son başvuru 3 Ocak 2011 tarihi mesai saati bitimidir. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru sahibi, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ıslak imzalı bir yazılı beyanı başvuru adresine ulaştırmak kaydıyla yarışmaya katılımdan vazgeçebilecektir.
İsbu duyuruda yer verilen hususlara uygun biçimde yapılmayan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme sonucunda, ödül kazanan çalısmalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İnternet sitesinde açıklanacak ve başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir.

YARISMANIN ÖDÜLLERİ:
Yapılan degerlendirme sonucunda birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye 5.000 TL ödül verilir. Ayrıca, en fazla beş çalısmaya 1.500 TL tutarında akademik teşvik ödülü verilir. Herhangi bir dereceye layık eser bulunmadığında dağıtılmayan ödül diğer derecelere tahsis edilmez.
Ödüle değer görülen doktora tezleri, çalısma sahibinin onayı alınmak suretiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanabilir.
Çok yazarlı çalışmaların ödül alması halinde ödül miktarı başvuru sahibine ödenecek olup, yazarların ödül miktarını paylaşımında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

DEGERLENDİRME AŞAMASI:
Yarışmaya katılması uygun görülen çalışmalar ön eleme aşaması ve ikinci
değerlendirme aşaması olmak üzere iki aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.
Ön eleme aşamasında, beş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mensubundan
oluşan Ön Eleme Jürisi tarafından, çalışma sahiplerinin başvurularının katılım koşullarına uygunluğu ile çalısmanın Türkiye ekonomisi, merkez bankacılığı veya para politikası ile olan ilişkisi ve isleniş başarısı değerlendirilir. Ön elemenin sonucu çalışma sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
İkinci değerlendirme aşamasında, ön eleme aşamasını geçen çalısma sahipleri çalısmalarını sunacakları bir çalıştaya davet edilir. Çalıştay sonrasında ödüle değer görülen çalısmalar, dört Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mensubu ve üç ögretim üyesi olmak üzere yedi kişiden oluşan Değerlendirme Jürisi tarafından belirlenir.

İLETİŞİM:
Yarışmaya ilişkin sorular için iletişim adresi: yarisma@tcmb.gov.tr


Yarışmaya ilişkin linkler:
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/II.YarismaDuyurusu.pdf
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/BasvuruFormu_2.pdf
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/announce/2010/announcement2.pdf
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/announce/2010/applicationform2.pdf

Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:30 - 13:00 / 14:00 - 16:30

E-PASAPORT, VİZE, ASKERLİK, NOTER, NÜFUS, EVLİLİK ve VATANDAŞLIK işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr adresindeki randevu modülünden randevu alınması gerekmektedir.(Randevu sistemi ‘gmx, web’ uzantılı mail adreslerini tanımamakta olup, randevu almak için kullanılacak mail adreslerinin ‘hotmail, yahoo, gmail’ uzantılı olması gerekmektedir.
24.12.2021 24.12.2021 Heligabend
25.12.2021 25.12.2021 Dini Tatil-1. Noel Günü
26.12.2021 26.12.2021 Dini Tatil-2. Noel Günü
31.12.2021 31.12.2021 Yılbaşı Gecesi
1.1.2022 1.1.2022 Yılbaşı Tatili
1.1.2022 1.1.2022 Yılbaşı Tatili
15.4.2022 15.4.2022 Paskalya Arifesi
18.4.2022 18.4.2022 Paskalya
1.5.2022 1.5.2022 İşçi Bayramı
2.5.2022 2.5.2022 Ramazan Bayramı-1. Gün
26.5.2022 26.5.2022 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
6.6.2022 6.6.2022 Küçük Paskalya
16.6.2022 16.6.2022 Yortu Bayramı
9.7.2022 9.7.2022 Kurban Bayramı-1. Gün
3.10.2022 3.10.2022 AFC Milli Günü
29.10.2022 29.10.2022 Cumhuriyet Bayramı