24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN PROGRAM

Burak Karartı 24.11.2018
Kıymetli Öğretmenlerimiz,
Değerli Konuklar,

Öğretmenler Günü münasebetiyle, Eğitim Ataşeliğimizin eşgüdümünde düzenlenen bu programda, çalışan ve emekli olmuş görev bölgemizdeki değerli öğretmenlerimizle ve siz kıymetli konuklarımızla biraraya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyorum.

Bildiğiniz gibi, Atatürk’ün, Millet Mektepleri “Başöğretmeni” sıfatını 24 Kasım 1928 tarihinde alması çerçevesinde, Atamızın doğumunun 100. yılı olan 1981 yılından bu yana 24 Kasım’ı ülkemizde ve dış temsilciliklerimizde Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz.

Dünyanın en kutsal ve en eski mesleklerinden olan öğretmenlik, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde öncü rolünü sürdürmektedir. Genç kuşakları günün koşullarının gerektirdiği donanıma sahip, yaratıcı ve girişimci bireyler olarak yetiştirmedeki öğretmenlerimizin görev ve sorumlulukları her geçen gün daha da büyük önem kazanmaktadır. Zira değişen küresel koşullarda, diploma artık yeterli bir araç olmaktan çıkmakta ve mesleki bilginin diğer üstün vasıflarla da desteklenmesi gerekmektedir. Bunu da sağlayacak olan, eğitimin temel unsuru olan öğretmenlerdir.

Değerli Öğretmenlerimiz,

Almanya’da görev yapan öğretmenler olarak, çocuklarımızı en az iki ana dil bilen, her iki vatanını da iyi tanıyan, içinde yaşadıkları toplumların saygın birer üyesi durumuna gelmiş, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri her alanda pekiştirme bilincine sahip örnek bireyler olarak yetiştirmek gibi önemli bir görevi üstlenmiş durumdasınız.

Ancak, bu görevin sadece öğretmenlerimize ait olmadığını, eğitim sürecinin diğer önemli unsuru olan velilere, veli derneklerine, eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımıza ve bunun yanında aslında yetişkinler olarak hepimize, tutum ve davranışlarımızla çocuklarımıza örnek olma ve onların eğitimine katkıda bulunma yönünde önemli sorumluluklar düştüğünü de unutmamalıyız.

Sevgili Konuklar,

Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki çocuklar ana dillerini iyi öğrendikleri takdirde diğer dilleri daha kolay öğreniyorlar, eğitim hayatlarında daha başarılı oluyorlar.

Arzumuz, Türkçe’nin görev bölgemizde eğitim sisteminin içinde karne notuna etki edecek şekilde resmi bir statüye kavuşmasıdır. Bu doğrultuda, Türkçe’nin Hessen eyaleti okullarında seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulması için bu yıl başında bir imza kampanyası başlatılmıştı. Toplanan imzalar Eyalet Eğitim Bakanlığı’na ve Eyalet Parlamentosu’nun ilgili komisyonuna teslim edildi. Malumunuz Ekim ayında Hessen Eyaleti’nde parlamento seçimleri gerçekleştirildi. Yeni hükümetin kurulmasından sonra bu konuyu hem parlamentoda hem de ilgili Bakanlık nezdinde sivil toplum kuruluşlarımızla beraber takip etmeyi sürdüreceğiz.

Değerli Öğretmenlerimiz,
Sevgili Konuklar,

Daha önce de ifade etmiştim. Hessen Eyaleti’nde gözlemlediğim önemli bir eksiklik, veli birliklerimizin çok az oluşudur. Bu yıl içinde bu eksikliğin giderilmesi yönünde adımlar attık ve belirli bölgelerde veli birliklerimiz oluşturuldu. Önümüzdeki dönemde sizlerin de desteğiyle yeni veli birliklerinin kurulmasını teşvik ve koordine etmemiz gerektiğini düşüyorum. Zira bu oluşumların, hem çocuklarımızın hem de öğretmenlerimizin sorunlarının ve ihtiyaçlarının takibinde önemli bir işlev yerine getireceğine inanıyorum.

Sözlerime son verirken, siz kıymetli öğretmenlerimizden, her öğrencimizin durumunu özenle takip etmenizi, velilerle, var olan yerlerde veli birlikleriyle, ilgili STK’larımızla, okulunuzdaki meslektaşlarınızla ve okul idaresiyle dostane ve yapıcı ilişkiler kurmanızı bilhassa rica ediyorum.

Büyük Önder Atatürk’ün, 1927’de Dolmabahçe Sarayı’nda İstanbul Öğretmenler Heyeti’ne yaptığı bir konuşmada yer verdiği ifadeler, bu hususta bizim için yol gösterici niteliktedir:

“Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.”

Kutsal görevinizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azalmayan bir coşku, inanç ve sevgiyle sürdüreceğinize olan inancımız tamdır.

Bireyler ve kurumlar olarak bu göreve sahip çıktığımız ölçüde yarınlara güvenle bakabilme imkânı bulacağımızın bilinciyle, başta sevgili eşim, bugün aramızda olmasalar da annem ve babam başta olmak üzere, siz saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutluyor, hepinize görevlerinizde üstün başarılar diliyorum.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

08:30 - 13:00 / 14:00 - 16:30

E-PASAPORT, VİZE, ASKERLİK, NOTER, NÜFUS, EVLİLİK ve VATANDAŞLIK işlemleri için www.konsolosluk.gov.tr adresindeki randevu modülünden randevu alınması gerekmektedir.(Randevu sistemi ‘gmx, web’ uzantılı mail adreslerini tanımamakta olup, randevu almak için kullanılacak mail adreslerinin ‘hotmail, yahoo, gmail’ uzantılı olması gerekmektedir.
24.12.2020 24.12.2020 Yerel Tatil/ Heiligabend
25.12.2020 25.12.2020 Dini Tatil-1. Noel Günü
26.12.2020 26.12.2020 Dini Tatil- 2. Noel Günü
31.12.2020 31.12.2020 Yılbaşı Gecesi
1.1.2021 1.1.2021 Yılbaşı Tatili
2.4.2021 2.4.2021 Paskalya Arifesi
5.4.2021 5.4.2021 Paskalya
1.5.2021 1.5.2021 İşçi Bayramı
13.5.2021 13.5.2021 Hz. İsa'nın Göğe Yükselişi
13.5.2021 13.5.2021 Ramazan Bayramı-1. Gün
24.5.2021 24.5.2021 Küçük Paskalya
3.6.2021 3.6.2021 Yortu Bayramı
20.7.2021 20.7.2021 Kurban Bayramı-1. Gün
3.10.2021 3.10.2021 AFC Milli Günü
29.10.2021 29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2021 24.12.2021 Yerel Tatil/ Heiligabend
25.12.2021 25.12.2021 Dini Tatil-1. Noel Günü
26.12.2021 26.12.2021 Dini Tatil-2. Noel Günü
31.12.2021 31.12.2021 Yılbaşı Gecesi
1.1.2022 1.1.2022 Yılbaşı Tatili