Türkiye Cumhuriyeti

Frankfurt Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

T.c. Frankfurt Başkonsolosu Sayın Burak Karartı’nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle Yayınladığı Mesaj: , 08.03.2017

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, başta görev bölgemizdeki Türk toplumunun kadın mensupları olmak üzere tüm kadınları tebrik ediyor, kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu bir yaşam özlemlerini dile getirmelerine vesile olan bu önemli günü içtenlikle kutluyorum.

Çağdaş değerleri benimsemiş, huzurlu ve güçlü bir toplum olmanın yolu, yasalarda öngörüldüğü şekilde kadınları layık oldukları saygın yere taşımaktan geçmektedir. Nitekim bir ülkenin kalkınmışlık düzeyi, o ülkenin kadın hakları ve kadın-erkek eşitliği konusunda kaydettiği ilerlemeyle de ölçülmektedir.

Toplumumuzun temelini teşkil eden kadınların bugün sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatın muhtelif alanlarında aktif şekilde rol almaları bu açıdan sevindiricidir. Ancak, hem dünyada, hem ülkemizde kadın hakları konusunda atılması gereken önemli adımlar da bulunmaktadır.

Ülkemizde bu alanda şimdiye değin sağlanan gelişmelerin ve kazanımların artarak devam edeceğine inanıyorum.

Bu vesileyle, Almanya’daki Türk toplumunun değerli kadın üyelerini, eşlerimizi, annelerimizi ve kadın meslektaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyor, Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularla kutluyorum.

Burak Karartı

Başkonsolos